Vizier

0492 - 33 50 20

ma/vrij van 08.00 – 17.00

Openstelling Sabe-regeling

Door Vizier Finance

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld in het kader van het Nationaal Strategisch Plan (NS) en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2023-2027. Doel is het ondersteunen van landbouwondernemers, die individueel of samen hun kennis over verduurzaming van de bedrijfsvoering willen vergroten. Om dit te bereiken wordt middels deze subsidiemodule ingezet op individueel advies, educatie en groepsgewijze kennisindeling.

De Sabe-regeling wordt van 5 juni tot en met 17 juli opengesteld voor advies- en bedrijfsplanvouchers. Hiermee kunnen agrarische ondernemers onafhankelijk advies inwinnen, gericht op duurzaamheidsopgaven, kringlooplandbouw en klimaatneutrale landbouw.

Adviesvoucher

Met een adviesvoucher kan een landbouwer een bedrijfsspecifiek bedrijfsadvies verkrijgen op één bepaald aandachtsgebied. De waarde van een voucher bedraagt maximaal € 1.500, waarbij een eigen bijdrage van 20% geldt. Voor deze vouchers is een budget van € 1,65 miljoen beschikbaar.

Bedrijfsplanvoucher

Met een bedrijfsplanvoucher kan een geheel bedrijfsplan worden verkregen, gericht op omschakeling naar duurzame landbouw. De waarde van een voucher bedraagt maximaal € 6.000, waarbij een eigen bijdrage van 20% geldt. Voor deze vouchers is een budget van € 2,1 miljoen beschikbaar.

Het advies of bedrijfsplan moet opgesteld worden door een erkende bedrijfsadviseur. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 28-05-2024