Vizier

0492 - 33 50 20

ma/vrij van 08.00 – 17.00

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Door Vizier Finance

De nieuwe eigenaar van een perceel met een (voormalige) bedrijfswoning startte een procedure om de bestemming te wijzigen van agrarisch naar wonen. Naar aanleiding van een door de voormalige eigenaren (hierna: eisers) van het perceel ingediende zienswijze is deze procedure gestopt. De eigenaar heeft vervolgens een omgevingsvergunning aangevraagd om de bedrijfswoning te mogen gebruiken als plattelandswoning. Deze aanvraag past niet binnen het geldende bestemmingsplan buitengebied, omdat een plattelandswoning op deze bestemming niet is toegestaan. Om de omgevingsvergunning toch te kunnen verlenen, week de gemeente af van het bestemmingsplan met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid.

Eisers kwamen hiertegen op. Zij woonden inmiddels in een andere woning in de nabijheid van de bedrijfswoning en vreesden voor de gevolgen van de omgevingsvergunning voor hun agrarische onderneming. De rechtbank stelde vast dat er voor de nieuwe eigenaar twee mogelijkheden zijn om wonen in de bedrijfswoning mogelijk te maken. De eerste manier is door het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen. Volgens de planregels is dit alleen mogelijk bij een algehele beëindiging van een ter plaatse gevestigd agrarisch bedrijf. Maar hiervan was geen sprake. Omdat het perceel, waarop de bedrijfswoning staat, deel uitmaakt van de milieuvergunning van het agrarische bedrijf van eisers, betekent dit dat niet aan de voorwaarde van de planregels is voldaan. Ondanks dat eisers de bedrijfswoning verkocht hebben, maakt deze woning ruimtelijk gezien wel deel uit van het agrarische bedrijf van eisers. Dat is ook de reden waarom de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan is gestopt en waarom de nieuwe eigenaar een omgevingsvergunning heeft aangevraagd om de bedrijfswoning te mogen gebruiken als plattelandswoning.

De tweede manier om wonen in de bedrijfswoning mogelijk te maken is door deze aan te merken als plattelandswoning. Daarvoor geldt de voorwaarde dat het bedrijf waartoe de bedrijfswoning behoort de bedrijfsactiviteiten niet heeft beëindigd. Gelet op de milieuvergunning van eisers is het agrarisch bedrijf niet beëindigd. Voor eisers is het volgens de rechtbank gunstiger dat  sprake is van een plattelandswoning. Daarvoor gelden minder zware eisen dan wanneer de bestemming is gewijzigd naar wonen. Een wijziging van de bestemming naar wonen levert beperkingen op voor de bedrijfsvoering van het bedrijf van eisers. De gemeente heeft de woning mogen aanmerken als plattelandswoning.

Bron:Overig | jurisprudentie | 15-05-2024