Vizier

0492 - 33 50 20

ma/vrij van 08.00 – 17.00

Teruggaaf energiebelasting

Door Vizier Finance

Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening bij de afnemer. Het verbruik wordt gestaffeld belast: hoe hoger het verbruik, hoe lager het tarief. Regelmatig wordt er te veel energiebelasting betaald en dat kan terug worden gevraagd.

Meerdere aansluitingen op één locatie

De energiebelasting moet in principe worden berekend per WOZ-locatie. Het komt regelmatig voor dat op één locatie meerdere aansluitingen op het elektriciteitsnet aanwezig zijn. De afnemer betaalt dan te veel energiebelasting. Als de energie wordt geleverd door één leverancier, moet de gebruiker bij de leverancier om teruggave verzoeken. Bij levering door verschil­lende leveranciers moet de energie­belasting teruggevraagd worden bij de Belastingdienst.

Meerdere verblijfsruimten achter één stroomaansluiting

Een andere situatie is dat er achter één stroomaansluiting meerdere verblijfsruimten zitten. Denk bijvoorbeeld aan één aansluiting voor twee bedrijfswoningen of één aansluiting voor een werkplaats en een woning bij een loon- of mechanisatiebedrijf. Er wordt dan door het energiebedrijf maar één keer de heffingskorting toegepast, terwijl deze in feite meerdere keren kan worden toegepast. Het voordeel, dat hiermee behaald kan worden, wordt echter (deels) teniet gedaan doordat als gevolg van de splitsing van het energiegebruik een groter deel tegen een hoger energiebelastingtarief wordt belast.

Verzoek teruggave

Het is mogelijk een verzoek om teruggave in te dienen voor de afgelopen vijf jaren. Feitelijk is het verzoek dan te laat, maar de teruggave kan ambtshalve verleend worden.

Bron:Overig | publicatie | 26-06-2024