Vizier

0492 - 33 50 20

ma/vrij van 08.00 – 17.00

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2024

Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De nieuwe pachtnormen zijn berekend op basis van de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en...
Teruggaaf energiebelasting

Teruggaaf energiebelasting

Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening bij de afnemer. Het verbruik wordt gestaffeld belast: hoe hoger het verbruik, hoe lager het tarief. Regelmatig wordt er te veel energiebelasting betaald en dat kan terug...
Onderzaai vanggewas bij maïs

Onderzaai vanggewas bij maïs

Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond moet voor 1 oktober een vanggewas ingezaaid worden. Hetzelfde geldt voor percelen in met nutriënten verontreinigde gebieden, wanneer deelgenomen wordt aan derogatie. Er geldt een uitzondering als er uiterlijk...
Vereenvoudigingen conditionaliteiten GLB

Vereenvoudigingen conditionaliteiten GLB

De Europese Commissie heeft een vereenvoudiging in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) doorgevoerd. Dit biedt de lidstaten meer flexibiliteit bij de toepassing van de GLMC-voorwaarden (conditionaliteiten). Dit zijn goede landbouw- en milieucondities, die...
Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Er zijn onlangs nieuwe normen gepubliceerd, welke op 1 juli 2024 van kracht worden. Los bouw- en grasland De nieuwe...