Vizier

0492 - 33 50 20

ma/vrij van 08.00 – 17.00

Subsidieregeling Behoud graslandareaal opengesteld

Subsidieregeling Behoud graslandareaal opengesteld

De subsidieregeling Behoud graslandareaal is opengesteld van 15 juli tot en met 26 augustus 2024. Met de regeling worden derogatiebedrijven ondersteund met het opvangen van de hogere mestafzetkosten, zodat het areaal grasland van deze bedrijven behouden blijft en de...

Structurele opzet Investeringsfonds Duurzame Landbouw

In juli 2021 is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) van start gegaan als een pilot ter ondersteuning van land- en tuinbouwbedrijven die omschakelen naar een integraal duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar kringloop-, biologische- of natuurinclusieve...
Regels grasland scheuren

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas geteeld wordt en men dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief grondmonster...
Invoering elektronisch mestregister

Invoering elektronisch mestregister

In de huidige derogatiebeschikking is opgenomen dat Nederland met ingang van 1 januari 2024 een elektronisch mestregister moet hebben ingevoerd, waarin het op of in de bodem brengen van minerale meststoffen en de productie van mest en het op of in de bodem...
Bezwaar na afwijzen perceel vanwege dubbelclaim

Bezwaar na afwijzen perceel vanwege dubbelclaim

Wanneer een in de Gecombineerde opgave opgegeven perceel ten onrechte is afgewezen vanwege een (niet-opgeloste) dubbelclaim, zal er bezwaar gemaakt moeten worden. Welke bewijsstukken moeten er dan aangeleverd worden? Eigenaar/gebruiker De eigenaar/gebruiker kan in het...