Vizier

0492 - 33 50 20

ma/vrij van 08.00 – 17.00

Subsidie investeren in geïntegreerde gewasbescherming

Door Vizier Finance

De subsidieregeling investeringen geïntegreerde gewasbescherming wordt dit jaar opengesteld van 20 tot en met 28 juni. Er kan subsidie worden verkregen voor een investering in één nieuw bedrijfsmiddel. Het moet als doel hebben ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden met preventieve of niet-chemische maatregelen. Het gaat om een van de volgende bedrijfsmiddelen:

  1. Een bedrijfsmiddel, dat groenbemesters en vanggewassen kan vernietigen, afmaaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken. Voorbeelden hiervan zijn een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg.
  2. Een praktijkrijp bedrijfsmiddel, dat als doel heeft ziekten, plagen en onkruiden direct en op een niet-chemische manier te bestrijden.

Voor wie?

Subsidie is mogelijk voor een landbouwonderneming, een loonwerkbedrijf of een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband moet bestaan uit twee of meerdere landbouwondernemingen of twee of meerdere loonwerkbedrijven of een of meerdere landbouwondernemingen met een of meer loonwerkbedrijven.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000 (minimaal investeringsbedrag dus € 14.286) en een maximum van € 75.000.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via MijnRVO met eHerkenning niveau eH3. De aanvraag moet vergezeld gaan van een omschrijving van de gevraagde subsidie, een offerte voor de aan te schaffen bedrijfsmiddelen, een beschrijving van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten en, in geval van een samenwerkingsverband, de overeenkomst hiervan. Verder moet een ‘Verklaring geen onderneming in moeilijkheden’ ingevuld worden.

Subsidieplafond en verdeling

Er is een budget van € 2,25 miljoen beschikbaar. De verdeling vindt plaats door loting tussen alle tijdig ingediende aanvragen.

Bron:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | publicatie | 28-05-2024