Vizier

0492 - 33 50 20

ma/vrij van 08.00 – 17.00

Uitstel begindatum eco-activiteiten

Door Vizier Finance

Door het natte voorjaar kunnen sommige eco-activiteiten niet tijdig uitgevoerd worden. De minister van LNV heeft daarom besloten de begindatum van verschillende eco-activiteiten en het inzaaien van een groenbemester bij GLMC 6 uit te stellen.

Eco-activiteiten

Het gaat om de volgende eco-activiteiten:

  • Grasland met kruiden: het perceel moet van 15 juli tot 1 oktober zichtbaar bedekt zijn.
  • Bufferstrook met kruiden: de bufferstrook moet van 15 juli tot 1 oktober zichtbaar bedekt zijn.
  • Groene braak: het perceel moet van 15 juli tot 1 september zichtbaar bedekt zijn.
  • Weidegang: er mag niet later dan 15 juni gestart worden met beweiding. Het minimale aantal dagen en uren weidegang blijft ongewijzigd.

Inzaaidatum groenbemester (GLMC 6)

Voor de conditionaliteit ‘Bodem minimaal bedekken (GLMC 6)’ moet een groenbemester uiterlijk 15 juni (was 31 mei) ingezaaid zijn.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 05-06-2024